System Statystyki w Ochronie Zdrowia

Uwaga!

Osoby upoważnione do sporządzania sprawozdań w trakcie rejestracji proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na typ jednostki jaką Państwo reprezentują:
1. Podmiot leczniczy (również osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa)
2. Praktyka lekarska indywidualna i grupowa
3. Praktyka pielęgniarki/położnej indywidualna i grupowa
4. Praktyka lekarza dentysty
5. Jednostka administracji rządowej i samorządowej
6. Uniwersytet Medyczny, lub wyższa szkoła medyczna
7. Okręgowa Izba Lekarska
8. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
9. Okręgowa Izba Aptekarska
10. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
11. NFZ – centrala i oddziały
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - sprawozdanie MZ-42
ponieważ zgodnie z wybranym typem jednostki przypisywane są obowiązki sprawozdawcze

Uwaga!: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

UWAGA! NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ MOŻNA SPRAWDZIĆ POD ADRESEM: http://rpwdl.csioz.gov.pl/

Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-03, MZ-BFA, oraz strukturę zobowiązań powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdania sprawozdań finansowych (widoczne będą tylko sprawozdania finansowe).

 

Dedykowaną przegladarką do pracy w systemie jest DARMOWA przeglądarka MOZILLA FIREFOX, prosimy o korzystanie z tej przeglądarki.

Kontynuuj